Základní informace k závěrečným zkouškám
15.5.2020

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

V níže uvedených dokumentech naleznete podrobná pravidla pro organizaci maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek a doplňující metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na nutná hygienická opatření, která budou konání zkoušek provázet.

Obecně platné dokumenty

Závěrečná zkouška

Harmonogram

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN 2020
Třída Konzultace Datum ukončení 2. pololetí Písemná závěrečná zkouška Praktická závěrečná zkouška Ústní zkoušky
3. B - OK 11.05. - 05.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 10.06. - 11.06.2020 23.06.2020
3. B - TR 11.05. - 05.06.2021 08.06.2020 09.06.2020 10.06. - 12.06.2020 15.06.-17.06.2020 24.06.2020
3. U 11.05. - 05.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 17.06. - 18.06.2020 19.06.2020