Vzájemná spolupráce ve sportu
24.11.2023

K příležitosti dne studenstva jsme přivítali návštěvu naší partnerské školy - Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach ze sousedního Polska a Gymnázium Krnov.
V rámci vzájemné spolupráce měli žáci příležitost sehrát přátelský volejbalový turnaj, ve kterém se nejvíce dařilo právě místnímu gymnáziu. Nutno podotknout, že než vítězství bylo hlavním cílem prohloubení vztahů a posílení prosperity.
Na příští návštěvě, tentokrát v Glubczycích, změříme síly v sálové kopané. Těšíme se na tamní věhlasnou diváckou atmosféru, nové zkušenosti a navázání nových kontaktů.