Výsledky příjímacího řízení učebních oborů
22.4.2020

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
zde

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů
zde

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář 
zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
 
Zákon č. 135/2020 Sb., Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020:
§ 18
Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
§ 19
Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

!!! Zápisový lístek se může odevzdat až nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků maturitních oborů (předpoklad druhá polovina června)!!!

Typ Název Velikost Stáhnout
Mechanik opravář motorových vozidel
152,1 KiB
Obráběč kovů
147,3 KiB
Truhlář
101,1 KiB