Výsledky přijímacího řízení a pořadí uchazečů uměleckých oborů vzdělání
26.1.2024

Ředitel školy podle přechodných ustanovení zákona č. 421/2023 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje uchazečům výsledky příjímacího řízení, hodnocení talentové zkoušky, školní přijímací zkoušky a informaci, na kterém místě by se uchazeč v rámci přijímacího řízení umístil, pokud splnil kritéria přijímacího řízení.

Výsledky přiímacího řízení a pořadí uchazečů

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu

Informace:

  • Sdělení o výsledku talentové zkoušky již nebude písemně odesláno.
  • Nutnost podat od 1. 2. 2024 přihlášku do sysému DIPSy (digitální přijímací systém) a určit prioritizaci škol a oboů vzdělání.

Poučení

V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás upozorňuji, že máte právo nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení a podle § 36 odst. 3 téhož zákona, máte právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak můžete do 14. května 2024 v době od 8:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy místnost č. 305.

Výsledky Vašeho přijímacího řízení budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy www.sspkrnov.cz dne 15. května 2024 pod vašim registračním číslem dle systému DIPSY (digitální přihlašovací systém).