Vyhlášení přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
24.10.2023

Na základě § 59, § 60 až § 60g a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje níže uvedený předpokládaný počet přijatých uchazečů.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

1. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (18 uchazečů)

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (12 uchazečů)

Typ Název Velikost Stáhnout
UŘZD
114,5 KiB
UŘZT
115,0 KiB