Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení - Podnikání
28.5.2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání:

2. kolo

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (5 uchazečů)