Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
22.2.2023

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Školní přijímací zkouška stanovená ředitelem školy se nekoná.

Přihlášky se přijímají do 10. 3. 2023.

2. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (2 uchazeči)

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (3 uchazeči)