Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
19.5.2022

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

2. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (5 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (14 uchazečů)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (4 uchazeči)