Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
15.2.2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do níže uvedených oborů vzdělání:

2. kolo

Obor vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (2 uchazeči)

Obor vzdělání 82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (4 uchazeči)