Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
24.6.2020

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání:

2. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (16 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (9 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (8 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (2 uchazeči)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (11 uchazečů)