Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
29.1.2024

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do níže uvedeného oboru vzdělání a stanovuje jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

Kritéria přijímacího řízení:

1. kolo

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (24 uchazečů)

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (30 uchazečů)

Obor vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů (20 uchazečů)

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (10 uchazečů)

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání (30 uchazečů)


Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). Návod: zde
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému. Návod: zde
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Rozřazovací algoritmus

https://youtu.be/uHeUsdQGPm4