Volby do školské rady
20.6.2022

Oznamuji konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a pedagogických pracovníků školy dne 24. 6. 2022 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariátě školy (Soukenická) a v kanceláři zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (Opavská), kde oprávnění voliči při osobní účasti obdrží, upraví a odevzdají volební lístky.

Volebními kandidáty z řad zletilých žák a zákonných zástupců nezletilých žáků jsou:

  • Matěj Merva - 1. A
  • Vojtěch Kříž - 3. T
  • Ondřej Ševčík - 3. T

Volebními kandidáty z řad pedagogických pracovníků jsou:

  • Jana Szazsková
  • Libor Unčovský

Dle volebního řádu se za platné považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Volí se 2 kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 kandidáti z řad pedagogických pracovníků. 

Volební období je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025. 

 Volební komise: Ing. Hana Balonová (předseda), Ing. Josef Odstrčil a Ing. Barbora Šuláková.

Děkuji za pomoc a spolupráci a přeji pěkný den

Aleš Zouhar, ředitel školy