Volby do školské rady
8.9.2021

Oznámení o konání voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Volby se uskuteční dne 13. 10. 2021 v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. na sekretariátě školy (Soukenická) a v kanceláři zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (Opavská), kde oprávnění voliči při osobní účasti obdrží, upraví a odevzdají volební lístky.

Dle volebního řádu se za platné považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy.

Volební období je od 14. 10. 2021 do 31. 8. 2022. 

Návrhy kandidátů je možno podávat do 29. 9. 2021. 

Složení volební komise: Ing. Hana Balonová (předseda), Ing. Josef Odstrčil a Ing. Barbora Šuláková.

Typ Název Velikost Stáhnout
Oznámení o konání voleb
89,6 KiB