Volby do školské rady
24.9.2020

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady při Střední škole průmyslové, Krnov, p. o.

Na základě Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, vydaného Radou Moravskoslezského kraje, vyhlašuje volební komise doplňovací volby jednoho zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby se uskuteční dne

 

13. 10. 2020 v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. na sekretariátě školy (Soukenická) a v kanceláři zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování (Opavská), kde oprávnění voliči při osobní účasti obdrží, upraví a odevzdají volební lístky.

Typ Název Velikost Stáhnout
Oznámení
89,6 KiB