Velká gratulace T - PROFI
20.11.2023

Velká gratulace patří žákům naší školy Ludvíku Remeškovi, Ondřeji Moravcovi, Tomáši Němcovi a žákům základní školy Jedničky v Krnově Adamu Jonášovi, Matyáši Staňkovi a Vilému Švecovi s kapitánem firmy ASPEC Davidu Janíkovi, kteří vyhráli 4. okresní kolo soutěže T-PROFI- talenty pro firmy, která proběhla 15.11.2023. Soutěž pořádala Okresní hospodářská komora a je určená pro žáky základních a středních škol, kteří si prověřili svou manuální zručnost a technické myšlení. Pod vedením odborníků z firem soutěžní týmy společně plnili zadané úkoly s yyužitím polytechnické stavebnice.
Velké poděkování patří také organizátorům a panu Bašistovi za poskytnuté zázemí.
Soutěžním úkolem bylo sestavit model Watova regulátoru během stanoveného časového limitu 2,5 hodin ze stavebnice na bázi polytechnické stavebnice MERKUR. Pracuje jen 6 páru rukou žáků, kdy „Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení
Jde o projekt, kdy žáci základních škol přicházejí do styku s technickými obory a vše probíhá jako v opravdové firmě, kdy zatím nekvalifikovaní pracovníci provádějí přípravu a dílčí činnosti, zatímco pracovníci zkušení a kvalifikovaní celé zařízení kompletují a oživují. Přičemž vše probíhá pod vedením vedoucího pracovníka.
Všichni účastníci soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu, neboť prokázali obrovské množství manuální zručnosti, důvtipu, představivosti, týmové spolupráce a soutěživosti.
Náš tým bude reprezentovat celý bruntálský okres na krajském kole v Ostravě, které proběhne 23.1.2024.