Veletrh "Student a Job"
28.11.2023

Student a job byl poslední větší akcí, na které jsme prezentovaly obory naší školy. Je to veletrh určený různým cílovým skupinám. Akce je jak pro žáky základních škol, kteří hledají po ukončení základního vzdělání nejvhodnější pokračování na střední nebo střední odborné škole, tak pro studenty středních škol, kteří hledají po svém absolutoriu to pravé pokračování na vysoké či vyšší odborné škole.

Garantem veletrhu je Úřad práce České republiky a akce se konala za podpory Moravskoslezského kraje, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Stanislava Folwarczneho a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.