Testování ve školách
29.8.2021

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří:

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Skupinová izolace, sociální distance.
  • Ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena.
  • Opakovaná edukace.

Testování:

  • Ochrana úst (rouška či respirátor): na chodbě ano, ve výuce ne.
  • Testování:
    • žáci: testování 1. 9. (včetně 1. ročníků), 6. 9. a 9. 9., pokud je žák pozitivní odchází po domluvě se zákonným zástupcem, třída se učí dále, 9. 9. odchází celá třída a čeká se na výsledek PCR testu. Očkování se netestují, popř. další dle metodiky.

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování: zde.

Informační memorandum pro žáky a zákonné zástupce: zde.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19: zde.

Odkazy na web: https://www.edu.cz/covid-19/