T -PROFI 2019

T -PROFI 2019
22.10.2019

Dne 17.10.2019 proběhlo okresní kolo celostátní odborné metodické soutěže "Talenty pro firmy - T-Profi". Tak se nazývá odborná soutěž pořádaná Hospodářskou komorou České republiky. Soutěží smíšené týmy 3 žáků 5. roč. ZŠ a 3 studentů 2. roč. SŠ, jejichž úkolem je sestavit a zprovoznit různá funkční zařízení z polytechnické stavebnice Merkur, a to dle zadání v určeném časovém limitu – 2,5 hod.
Týmy jsou složené z žáků, pedagoga a zástupce firmy, který je kapitánem týmu. Soutěží se společně, montovat však mohou pouze žáci. Cílem tohoto projektu je podpora technického vzdělávání na ZŠ, SŠ a také rozvoj kreativního myšlení žáků, spolupráce a komunikace.
Náš tým se skládal z žáků ZŠ Města Albrechtic a žáků naší školy. Kapitána nám dělala firma KRES spol. s.r.o.
Za uvedený čas družstvo muselo složit soustruh, buchar a mlýn, které poháněl klínový převod a elektromotor. Vše probíhalo ve společnosti pana Bašisty. Naše družstvo se umístilo na krásném DRUHÉM místě.
Všem žáků, kteří dokázali reprezentovat sílu řemesla, děkujeme.