Studium při zaměstnání? Je to možné?
11.12.2023

Na tyto i další otázky se snažila odpovědět bývalá absolventka oboru Uměleckořemeslné zpracování textilu Bára současným studentkám třetího a čtvrtého ročníku tohoto oboru. Nejprve je seznámila se svou studijní a profesní kariérou.
Dále upozornila na úskalí dálkového studia a nutnost dobře si plánovat svůj čas a využívat každé chvíle k práci nebo k plnění studijních povinností.
Konkrétně pak seznámila studentky s náplní bakalářského oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Mendlově univerzitě v Brně, s přijímacím řízením i možnosti dalšího magisterského studia.