Spolupráce s VŠB
17.1.2024

Ve středu 16.1. se studenti maturitních ročníků zúčastnili přednášky, kterou pro ně připravili zástupci Fakulty strojní VŠB-TUO. Studenti byli seznámeni s bohatou nabídkou studijních programů, které reflektují aktuální potřeby průmyslu a trhu práce. Po přednášce následovala diskuse, během které měli studenti možnost klást otázky a konzultovat své zájmy. Přednáška byla pro studenty nejen informativní, ale i motivující, a mnozí z nich ji opustili s novým pohledem na svou budoucnost v oblasti strojírenství.