Spolupráce s VŠB
23.1.2023

V rámci spolupráce s VŠB Ostrava jsme pro studenty maturitních ročníků oboru IT a Mechatronik připravili 20.1. 2023 přednášku o Fakultě strojní. Žáci měli možnost získat bližší informace o studijních programech, které fakulta nabízí a přijímacích zkouškách. Touto cestou děkujeme za inspirativní představení oborů, které Technická univerzita nabízí. Více na vhlavniroli.cz