Setkání s NILMORE
20.12.2021

Ve středu 15.12 nás navštívil Mikuláš Hurta, který stojí za projektem plně recyklovatelného oblečení. Svůj startup založil v roce 2018, ale až letos spustil svou první kolekci cirkulárního a udržitelného oblečení pod značkou Nilmore. První dva roky strávil výzkumem a vývojem textilního materiálu ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. A výsledek stojí za to! Obnošené oblečení vrátíte zpět Nilmore, následně se plně recykluje a vyrobí se z něj oblečení nové. Přitom nevzniká odpad a šetří se vstupní suroviny. A navíc je šetrný k životnímu prostředí.

Mikuláš Hurta nám přijel nejen představit tento zajímavý projekt, ale kromě toho jsme hovořili o možnostech budoucí spolupráce. Textilní průmysl má v České republice, ale také v našem městě velmi dlouhou tradici. Doufáme, že se nám podaří navázat spolupráci s týmem těchto mladých a energických lidí a nabídneme tak nejen nový rozhled našim studentům, ale také podpoříme rozvoj textilního průmyslu v našem regionu.