Rozhodnutí o přijetí - Podnikání - náhradní termín
19.5.2022

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) po náhradním termínu.

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání