Rozhodnutí o přijetí - náhradní termín - Informační technologie, Autotronik
14.6.2021

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění) v souladu s opatřeními obecné povahy MŠMT po náhradním termínu.

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik