Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí
29.4.2019

Výsledky přijímacího řízení 1. kola do oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 64-41-L/51 Podnikání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání (§ 183 odst. 2 školského zákona) a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a kritéria přijímacího řízení (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění):

zde.

Typ Název Velikost Stáhnout
Informační technologie
118,5 KiB
Podnikání
103,3 KiB
Mechanik seřizovač
116,1 KiB