Rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky
5.3.2021

Ředitel střední školy rozhodl o nekonání jednotné příjímací zkoušky na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu podaných přihlášek, které nepřevyšují předpokládaný počet přijímaných uchazečů v těchto oborech vzdělání:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
64-41-L/51 Podnikání

Jednotná přijímací zkoušky se bude konat v těchto oborech vzdělání:

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 39-41-L/01 Autotronik

V Krnově dne 5. 3. 2021

Ing. Aleš Zouhar, ředitel