Rodilý mluvčí v naší škole

Rodilý mluvčí v naší škole
25.2.2019

V tomto pololetí se učitelský sbor naší školy rozrostl o nového člena – je jím pan Jari Zapp z Nového Zélandu. V rámci pilotního programu Moravskoslezského kraje Rodilí mluvčí do škol bude pan Zapp v naší škole každý čtvrtek vyučovat angličtinu. Program je financován
Moravskoslezským krajem a realizován pomocí organizace KVIC ve spolupráci s Jazykovou školou Hello Opava.
Naši žáci měli v prvních hodinách možnost se s panem Zappem seznámit, popovídat si s ním o jeho zemi i o mnoha dalších zemích, které navštívil. Možnost mluvit s rodilým mluvčím je nejen obohacením studia angličtiny, ale i zajímavou zkušeností a inspirací pro budoucí povolání.

Video