Řemeslné dny

Řemeslné dny
30.10.2019

Během měsíce října se na naší škole konaly řemeslné dny. V rámci nich si žáci 9. tříd ZŠ na uměleckořemeslné dílně oboru UŘZT vyráběli přívěsky.