Provoz školy od ledna 2021
29.12.2020

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: zde.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021: zde.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 1. 2021: zde.

Opatření PES pro oblast školství: zde.

Roušky všude, dodržujeme rozestupy a mytí rukou.


Od pondělí 4. ledna:

  • Povinné vzdělávání distančním způsobem pro všechny třídy.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Maturitní zkoušky:

  • Výsledkový portál žáka: zde, zprovozněn k registraci od 4. 1. 2021, jeho prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Školní jídelna:

  • Nutno se přihlásit k odběru stravy.
  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. 
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Domov mládeže:

  • Pro žáky v prezenční výuce a pro žáky, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.

Děkujeme, že to s námi zvládáte!

Hodně zdraví přeje SŠP Krnov.