Provoz školy od 17. 1. 2022 - testování
14.1.2022

Bližší informace k antigennímu testování a provozu školy od 17. ledna 2022.

Testování – Informace o změnách účinných od 17. 1. 2022 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • v období od 17 ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí; není-li pondělí vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test (posílá KHS - Krajská hygienická stanice). Pro zbytek třídy se nic nemění.
 • v případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu,
 • nově platí povinnost zákonných zástupců nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.
 • povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest,

Organizace školního roku:

 • den otevřených dveří, 19. 1. 2022, středa od 14:30 do 17:00,
 • pedagogická rada - 1. pololetí, 26. 1. 2022, středa,
 • ukončení vyučování v 1. pololetí, výdej výpisu vysvědčení, 31. 1. 2022, pondělí,
 • jednodenní pololetní prázdniny, 4. 2. 2022, pátek,
 • jarní prázdniny, 14. 2. - 18. 2. 2022, pondělí, pátek,

Hlavně zdraví přeje

Aleš Zouhar, ředitel školy