Provoz školy a testování
7.4.2021

Provoz školy od 12. dubna 2021: zde.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19: zde.

Návrat žáků do škol (metodické doporučení): zde.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: zde.

Informace pro školy k nošení respirátorů a roušek od 25. 2. 2021: zde.

Opatření PES pro oblast školství: zde.

Roušky všude, dodržujeme rozestupy a mytí rukou!


Testování:

Informace o testování: zde.

Jak na to ve škole: zde.

Instruktážní leták Singclean testy: zde.

Video testování ve škole Singclean testy: zde.

Manual COVID-19 testování ve školách: zde.

Testovací diagram: zde.

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u žáků: zde.


Výuka (od pondělí 12. dubna):

 • Povinné vzdělávání distančním způsobem pro všechny třídy.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
 • Žáci posledního ročníku budou na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni ze všech předmětů.
 • Konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

Opravné zkoušky a doplnění hodnocení:

 • Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021 (do 31. května 2021), může konat řádný termín maturitní (závěrečné) zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Zkouška je komisionální.

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky:

 • Maturitní a závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka se nemění.
 • Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z ústní zkoušky.
 • Kalendář maturitních zkoušek: zde.
 • Kalendář závěrečných zkoušek: zde.
 • Hlavní změny v maturitních a závěrečných zkouškách ve školním roce 2020/2021: zde
 • Opatření k úpravě podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021: zde.
 • Opatření k úpravě podmínek konání závěrečných zkoušek v roce 2021: zde.
 • Výsledkový portál žáka: zde, zprovozněn k registraci od 4. 1. 2021, jeho prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

Školní jídelna:

 • Nutno se přihlásit k odběru stravy.
 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. 
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Domov mládeže:

 • Pro žáky v prezenční výuce.

Odborná praxe:

 • Bude uznána v rámci předmětů Odborný výcvik a Praxe.

Autoškola, svářečská škola:

 • od 12. dubna 2021 v praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy (pouze autoškola).

Děkujeme, že to s námi zvládáte!

Hodně zdraví přeje SŠP Krnov.