Program Yes, I Do !
9.2.2021

Program Yes, I Do!
Po pilotním projektu ve školním roce 2018/2019 a následném kurzu v roce 2019/2020 i letos probíhá výuka odborné strojírenské angličtiny v programu Yes, I Do. Program, podporovaný krajským úřadem a KVIC, se skládá z několika modulů. Kombinuje výuku odborných témat strojírenské technologie s anglickým jazykem.
Kurzu se letos účastní 7 žáků druhého a třetího ročníku oboru mechatronik, které vyučuje učitelský tandem Mgr. Brdová a Ing. Jarka. Stejně jako běžná výuka probíhají nyní i tyto hodiny online v prostředí Microsoft Teams. K výuce využíváme program společnosti Open Learning, žáci se učí a procvičují novou slovní zásobu prostřednictvím poslechu, online cvičení a videa.
Celý kurz trvá 40 hodin, po jejich absolvování a splnění úkolů žáci obdrží certifikát.
Je přínosem jak pro učitele odborných předmětů, kteří si vylepší své jazykové znalosti, tak pro učitele angličtiny. Hlavním cílem je ovšem naučit žáky základům odborné strojírenské terminologie, kterou mohou využít v budoucí praxi.