Program Síla lidskosti
30.10.2023

Těsně před podzimními prázdninami vyrazily třídy 1.I a 2.I do zdejšího kina na výukový program Síla lidskosti, který se týkal Nikolase Wintona - muže, který před vypuknutím 2. světové války dokázal zachránit 669 československých dětí tím, že zajistil jejich převoz do Anglie a Švédska a jejich umístění do náhradních rodin. Všechny tzv. wintonovy děti i díky jeho pomoci přežily tuto válku a z mnohých se staly opory našeho světa - spisovatelé, lékaři, inženýři, novináři, ministři...