Prezentace Informační technologie
18.1.2021

Absolvent čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou ovládá teoreticky i prakticky využívání výpočetní techniky a programového vybavení. Seznámí se s problematikou počítačových sítí, systémů počítačové grafiky a základů CAD systémů. Získá znalosti konstrukce, diagnostiky a oprav počítačů. Naučí se aplikovat mikroprocesory a jednočipové počítače, konstruovat a programovat rozhraní pro připojení různých zařízení k počítači. Důraz je rovněž kladen na programování ve strojovém kódu a vyšších programovacích jazycích.Absolvent nalezne uplatnění v zaměstnaneckém poměru v technickohospodářských i vedoucích funkcích, je připraven také pro samostatnou podnikatelskou činnost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné a vysoké škole.