Praxe v Barceloně
10.2.2023

Textil
Studentky uměleckořemeslného zpracování textilu si v Barceloně ověřují, jak dalece se dají uplatnit jejich školní znalosti a dovednosti v praxi. V ateliéru navrhují šaty pro soukromou klientelu, pracují s různými látkami, opravují oděvy. Zkouší si práci v místním butiku s ručně vyráběným oblečením a také spravují kostýmy pro festivaly a přehlídky. Během praxe se setkávají s inspirativními osobnostmi a různými přístupy k práci i životu.
Dřevo
Studenti uměleckořemeslného zpracování dřeva se zapojili do procesu restaurování starého nábytku, vyrábějí manuálně nábytek z masivu v místní malé, útulné dílně za městem. Někteří pracují na venkovním projektu, který spočívá v lokalizaci starých, zanedbaných nebo poškozených objektů, staveb a následně navrhují, jak tyto objekty zrestaurovat, spravit, ozvláštnit nebo zrekonstruovat.
IT
Studenti IT oboru se v rámci přiděleného projektu seznámili s novým vývojovým prostředím pro webové stránky WordPress. Jiní přímo ve firmě pomáhají s propagací a designem výrobků, vytváří cedulky, nálepky na sklo, plakáty, tabule s informacemi o firmě a jejich nabídce. Náplní jejich praxe je také tvorba videí.

Všichni studenti používají každodenně angličtinu nejen v práci, ale také v restauracích, při setkávání s jinými mladými lidmi. Zvládají se s lehkostí a přehledem pohybovat po španělské metropoli, dopravit se na místa, která jsou pro ně atraktivní. Poznávají nejen španělskou architekturu a památky, ale také jejich kulturu, myšlení, mentalitu a temperament. V pauze na oběd nasávají zdejší atmosféru.