Potravinová sbírka
5.10.2023

Jako tradičně v říjnu pořádá MS kraj potravinovou sbírku, které jsme se již několikrát účastnili - tedy naše školička.
Prosím Vás, kolegy i žáky Vašich tříd o přispění do této sbírky vhodnými (trvanlivými) potravinami.
Potraviny můžete odevzdat v kabinetu č. 418 na ulici soukenické, a to nejpozději do16.10.2023.