Postav si svého robota
12.6.2023

Dne 8. 6. 2023 proběhla akce ve spolupráci s VŠB-TUO: Postav si svého robota. Akce se účastnili žáci třetího ročníku oboru Informační a komunikační technologie. Všem se práce na robotech velmi dařila a studenti prohloubili své znalosti spolu s praktickými dovednostmi.