Návštěva žáků ZŠ

Návštěva žáků ZŠ
25.2.2019

Dne 21. 2. 2019 se konala ve škole další aktivita projektu OKAP - "Podpora polytechnického vzdělávání - Spolupráce se ZŠ, sdílení učeben, dílen a laboratoří". Navštívilo nás 25 žáků ZŠ Smetanův okruh, Krnov, a jejich pedagogové. Žáci byli rozděleni na tři skupiny. Jedna z nich pracovala v odborné počítačové učebně, další v dílně uměleckého textilu a poslední v dílně dřevozpracující. Na všech stanovištích žáci řešili praktické úkoly a popř. si vyrobili jednoduchý výrobek - hlavolam ze dřeva nebo pouzdro na mobil z plsti. V počítačové učebně se naučili základy programování a jazyk Delphi, zkusili si 3D brýle, 3D tisk a programování robotka. Skupiny na dílnách pracovaly i s technickými výkresy.

Díky této aktivitě získávají žáci a pedagogové ZŠ možnost vyzkoušet si správné technologické operace práce a zkusí si praktické úkoly v prostředí, kterým ZŠ nedisponuje. Dále tato aktivita dá žákům ZŠ příležitost získat praktické informace, které jim umožní přechod na SŠ a jejich úspěšný start na nové škole, sníží počet odchodů ze středního vzdělávání a motivuje žáky studovat technické obory. Další dílny, které žáci ZŠ ještě uvidí, jsou 3D tisk, 3D brýle, práce s robotkem, základy programování a textilní dílny.