Návštěva ve Státním archívu
14.12.2022

Žáci oboru Podnikání navštívili Státní okresní archiv v Krnově, který kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení, pečuje o uložené archiválie a umožňuje do nich nahlížet, vyhledává a poskytuje výpisy, opisy a kopie z archivních materiálů. Žáci měli možnost nahlédnout do porodních knih a zjistit informace o přesném čase jejich narození, dále shlédli nejstarší mapu města Krnova a další vzácné archiválie.