Návštěva OMS Bruntál
14.12.2023

Žáci třídy 1.P oboru Podnikání navštívili spolek OMS Bruntál, který pro ně připravil odbornou přednášku na téma spolky a neziskové organizace. Hlavním cílem přednášky bylo informovat studenty o tom, co jsou spolky a neziskové organizace, jaké jsou jejich cíle, jaký mají význam pro společnost a jak mohou být studenti součástí těchto organizací. Žáci měli možnost klást otázky a diskutovat o různých aspektech působení ve spolcích a neziskových organizací.