Návštěva Městské knihovny v Krnově
9.6.2022

8.6.2022 třídy 3.U a 2.I navštívily místní knihovnu. Seznámeny byly nejen s historií zdejší instituce, ale i s možnostmi služeb, které knihovna nabízí. K nejlákavějším v posledních letech patří eknihy, čtečka knih či audioknihy.
Knihovna však není jen centrem knihovnických výpůjček, ale má své místo i v rámci kulturních institucí ČR. Nabízí také řadu doprovodných programů, besed, přednášek apod. se známými, ale i začínajícími literáty, umělci, cestovateli či politiky.