Naši noví svářeči!
31.5.2022

Dne 24. května 2022 jsme přivítali tři naše studenty do „Cechu svářečského”. Jedná se o Petra Prawdu, Petra Petrovského a Samuela Cojacaru, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky ZK 135 1.1 před zkušebním komisařem v naší svářečské škole. Tímto bych jim rád pogratuloval a popřál mnoho úspěchů a nemusí být jen svářečské!

Ing. Petr Fojtík, IWE
Vedoucí svářečské školy 13-068
Svářečská škola 13-068, Krnov, Opavská 49, 794 01