Náš Den otevřených dveří!
10.11.2022

Ve středu 9.11.22 se otevřely dveře naší školy všem zájemcům i zvědavcům nejen z řad žáků základních škol, ale i jejich zákonných zástupců.
Prohlédnout si mohli budovy školy na Soukenické i Opavské ulici, vybavení učeben, prezentace jednotlivých našich oborů, dílny a ukázky studenstkých prací, či pohovořit si s některými vyučujícími nebo vedením školy třeba o budoucnosti a pracovním uplatnění jednotlivých oborů.