Národní plán doučování 2022
11.2.2022

Vzhledem k nelehké covidové době a tomu, že v předchozích letech velká část výuky probíhala distanční formu a že i dnes mnozí žáci odchází do karantén či izolací, rozhodlo se MŠMT ve spolupráci nejen s naší školou nabídnout žákům možnost, jak doplnit své mezery ve vzdělávání či lépe procvičit a zafixovat učivo, a to díky podpoře doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojům Evropské unie.
Této možnosti doučování využívá tedy i naše škola a žáci ji mohou využít po předchozí domluvě až do srpna 2023, a to jak skupinově, tak individuálně. Více informací získáte u vedení školy, třídních učitelů nebo konkrétních vyučujících daných předmětů.