Náhradní termín školní přijímací zkoušky - Mechanik opravář motorových vozidel
16.4.2024

Náhradní termín školní přijímací zkoušky pro obor Mechanik opravář motorových vozidel je stanoven na 24. 4. 2024 od 8:00 hodin. Zkouška se bude konat v učebně Š12 na Opavské ulici č. 34.

Povolené pomůcky jsou pouze černá nebo modrá propisovací tužka. Celkový počet bodů za školní přijímací zkoušku je 50. Ředitel školy stanovuje hranici úspěšnosti na 20 bodů.

Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze základních znalostí ze světa automobilů. Délka písemného testu je 30 minut. Obsah a rozsah učiva školní přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, kteří prokazatelně doloží splnění podmínek pro podání žádosti, konají školní přijímací zkoušku v jazyce národnostní menšiny.