Motivační workshop 1.T
22.9.2022

Obdobně jako v minulých letech, tak i letos, měli možnost žáci prvních ročníků zúčastnit se na počátku školního roku třídenního motivačního workshopu. Tento se koná díky finanční podpoře z projektu Odborné a kariérové poradenství v MSK OKAP II. Žáci třídy 1.T oboru Autotronik strávili tři příjemné dny naplněné aktivitami směřujícími ke vzájemnému poznání a motivaci ke studiu zvoleného oboru. Nedílnou součástí workshopu byly také naučné vycházky do přírody v podhůří Jeseníků, okolí obce Malá Morávka a společný výšlap na Praděd. Z pohledu žáků i pedagogů se jednalo o velice zdařilou akci. Všem účastníkům patří poděkování, pochvala a žákům hodně úspěchů ve studiu.