Mistrovství ČR oboru truhlář
16.12.2022

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se konala soutěž Mistrovství České Republiky oboru truhlář na Střední škole řemesel ve Frýdku Místku. Jednalo se o regionální kolo pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Naši školu reprezentovali žáci druhého ročníku Vojtěch Kupec a Vilém Urban.

Konkurence byla velká, soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct škol a 22 soutěžících. Zadání bylo vyrobit podle výkresové dokumentace během pěti hodin malířský stojan a to pouze ručním nářadím. Kluci své práce zvládli velmi dobře a při slavnostním vyhlášení, jsme tak byli plni očekávání. Prvních sedm nejlepších žáků si mohlo vybrat z krásných hodnotných cen, které se skládaly z ručního nářadí. Odborná porota nakonec vyhlásila, že na krásném čtvrtém místě skončil Vilém Urban, Vojta Kupec se umístil jako 11 nejlepší truhlář. Oba potvrdili, že naše škola v oboru truhlář patří mezi školy, které umí učit a vychovávají dobré mladé řemeslník.

Škola děkuje oběma za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších nejen řemeslných úspěchů.