Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
17.10.2023

Dne 11. 10. 2023 se žáci 3. ročníků strojírenských a dřevařských oborů zúčastnili 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu na výstavišti v Brně, na kterou nás pozvala a sponzorovala - Okresní hospodářská komora Bruntál. V rámci veletrhu se seznámili s nejnovějšími trendy v těchto strojírenských oborech: obrábění, tváření, svařování, automatizace, metrologie, 3D tisk, logistika, atd. Součástí veletrhu byla také výstava dřevařských strojů, nástrojů programů na zpracování řeziva, velkoplošných materiálů atd. – WOODTEC.