Mediální olympiáda
25.1.2023

Dne 25. ledna se naši žáci třetích ročníků oboru AUTOTRONIK a UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVNÁNÍ DŘEVA zúčastnili Mediální olympiády, která probíhala online formou pod záštitou Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Soutěž kladla důraz na prohloubení a otestování znalostí v oblasti mediální gramotnosti, soutěžilo se ve tříčlenných týmech složených ze studentů středních škol a učilišť se sídlem v Moravskoslezském kraji.
Doufáme, že se našim chlapcům dařilo, zároveň jim přejeme, aby postoupili do dalšího kola, v němž se bude soutěžit o věcné ceny, exkurze, přednášky, hlavní výhrou je zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku.