Maturitní zkoušky - mimořádný termín
30.6.2021

Informace k mimořádnému termínu jarního zkušebního období maturitní zkoušky:

Praktická maturitní zkouška:

  • Informační technologie: 28. 6. 2021
  • Podnikání: 28. 6. 2021
  • Uměleckořemeslné zpracování dřeva: 16. 8. - 27. 8. 2021

Společná část maturitní zkoušky:

  • Do zkušební učebny se dostavte nejpozději v čase zahájení zkoušky. Přijdete-li později, nebudete ke zkoušce připuštěni. Nezapomeňte si vzít s sebou průkaz totožnosti opatřený fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Jste-li maturant/ka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žák s PUP), domluvte se s ředitelem školy v předstihu na možnosti využití konkrétního uzpůsobení podmínek pro jiný způsob zápisu odpovědí než do záznamového archu. Žáci s PUP ve skupině 2 nebo 3 (vyjma sk. 2-N) mají právo na alternativní zápis odpovědí do testového sešitu nebo na volné listy papíru, které jsou součástí záznamového archu. Toto právo je zakotveno v maturitní vyhlášce. Možnost zapisovat odpovědi na PC mají pouze ti žáci, kteří mají tento způsob zápisu uveden v doporučení vydaném školským poradenským zařízením. 
  • Pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek v jarním zkušebním období ve dnech 7. až 9. července 2021 je zrušena povinnost mít během zkoušky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku) Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) prozatím platí povinnost mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.
  • Dále pro konání mimořádného termínu maturitních zkoušek je zrušena povinnost testování.
  • Kontrola pomůcek bude možná 1. a 2. července 2021 na naší škole od 8.00 do 12.00 hodin nebo nejpozději hodinu předem v den konání dané zkoušky. Doporučujeme dostavit se do školy 30 minut před začátkem konání dané zkoušky. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy www.sspkrnov.cz.
  • Vzhledem k častým dotazům dále upozorňujeme, že na základě opatření obecné povahy mají všichni žáci (tedy nejen letošní prvomaturanti, ale i repetenti), kteří byli přihlášeni k MZ2021, navýšen počet pokusů na didaktické testy na celkem 4 pokusy. Zároveň platí, že tento pokus navíc mohou žáci využít kdykoli během 5leté lhůty pro vykonání maturitní zkoušky, tzn. pokud se nezúčastní mimořádného červencového termínu, o pokus nepřijdou (budou automaticky omluveni).

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Jednotné zkušební schéma 

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy. Stanovené termíny zveřejní do 31. března 2021 na webových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

Ředitel školy může do 31. května 2021 změnit termín konání praktické zkoušky vyhlášený na měsíc srpen 2021 tak, aby se konala v jiném termínu v měsíci srpnu 2021.

Podzimní zkušební období

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

Informace

zasílám Vám doplňující informace k mimořádnému termínu SČ MZ v roce 2021, který bude probíhat ve dnech 7.–9. července 2021. Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření dne 28. června 2021 k ochraně dýchacích cest ochrana-dychacich-cest-0604.pdf (vlada.cz).

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších místech uvedených v mimořádném opatření. Tato povinnost se však nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Usnesení o zrušení povinnosti testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021 k 30. červnu 2021 zůstává zachováno.

zdroj: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar